Opdrachtgevers:

Bruna
Voorthuizen
Bruna
Baarn
I Coaching
Hilversum
Philadelphia
Amersfoort
Bayer
Mijdrecht
Viertaal College
Den Haag
Hora Scheepsramen
Leusden
Wittenburg BV
Zeewolde
Kraamzorg Midden Nederland Amersfoort
Smit & Zoon
Weesp
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort

Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
UWV Naar werk en UWV Werkfit maken.
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2008

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

47. Eerste Kamer akkoord met fusie UWV en CWI

Persbericht ministerie SWZ, 24 december 2008

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen  (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te fuseren. Vanaf 1 januari 2009 gaan de organisaties verder als WERKbedrijf binnen UWV. ...

lees meer

46. Compensatieregeling voor loonkosten bij langdurige ziekte van oudere werknemers

Persbericht ministerie SWZ, 28 november 2008

Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren. De regeling gaat in op 1 juli 2009 en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn. Het kabinet wil met deze compensatieregeling de kans vergroten dat oudere werklozen een baan krijgen. ...

lees meer

45. 'Geef iedere werknemer recht op loopbaanbegeleiding'

Bron: P&O actueel 27 november 2008

Iedere werknemer zou recht moeten hebben op loopbaanbegeleiding. Niet door de werkgever, maar door een netwerk van onafhankelijke begeleiders. Dat zegt Frits Kluijtmans vandaag in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Open Universiteit Nederland. ...

lees meer

44. Ontslagvergoeding hogere inkomens gemaximeerd

Bron: SZW nieuwsbrief 26 november 2008

Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding. Hiervoor wordt het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie. ...

lees meer

43. Werklozen moeten sneller aan de slag

Bron: SZW nieuwsbrief 12 november 2008

Het UWV gaat mensen die langer dan een jaar een WW-uitkering ontvangen, in de toekomst een baan op ieder niveau aanbieden. Dat werkaanbod moeten zij aanvaarden, ook als het loon lager is dan de uitkering. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering, zodat werken loont. ...

lees meer

42. Kantonrechters wijzigen formule ontslagvergoeding

Bron: P&O actueel 31 oktober 2008

Het rekenmodel dat kantonrechters hanteren voor de toekenning van vergoedingen bij de ontbinding van arbeidsovereenkomsten wordt aangepast. Dit heeft de Kring van Kantonrechters donderdag in Utrecht besloten. Volgens de kantonrechters was de uit 1996 stammende formule toe aan een 'update'. ...

lees meer

41. Ik@NRC.NL (dagelijkse kolom in NRC Next)

Bron: NRC Next 17 oktober 2008

Op mijn spreekuur als arbeidsdeskundige bij het UWV verschijnt een jonge man die al jaren een uitkering heeft.
Vooraf heb ik overlegd met de verzekeringsarts om te checken of we met de eindconclusie op de zelfde lijn zitten. ...

lees meer

40. Eerste Kamer stemt in met participatieplaatsen voor bijstandsgerechtigden

Bron: SZW nieuwsbrief 1 juli 2008

Bijstandsgerechtigden die moeilijk aan het werk komen mogen met hun uitkering aan de slag bij de gemeente of in het bedrijfsleven. Ze kunnen met een zogenaamde participatieplaats maximaal twee jaar werken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. ...

lees meer

39. Nieuwe richtlijn passende arbeid WW om langdurig werklozen aan de slag te helpen

Bron: SZW nieuwsbrief 1 juli 2008

Voor mensen die vanaf 1 juli werkloos worden, wordt alle arbeid na een jaar werkloosheid passend. Minister Donner van Sociale Zaken heeft hiervoor de 'richtlijn passende arbeid 2008' opgesteld. Deze richtlijn, die op 30 juni is gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 123), geldt voor mensen die een jaar werkloos zijn. ...

lees meer

38. Werkgevers kunnen re-integratiekosten makkelijker op derden verhalen

Bron: SZW 16 juni 2008  (Staatsblad 199 d.d. 12 juni 2008)

Vanaf vrijdag 13 juni 2008 kunnen werkgevers die hun zieke werknemers weer aan de slag helpen, de kosten daarvan makkelijker verhalen op de eventuele veroorzaker van de ziekte of handicap, de zogenoemde aansprakelijke derde. De kosten van de re-integratiemaatregelen moeten wel redelijk zijn. ...

lees meer

37. Heviger concurrentie om arbeidskracht

Bron: Kluwer gids online, 15 mei 2008

Meer dan de helft (54 procent) van de bedrijven en instellingen in Nederland heeft naar eigen zeggen problemen geschikt personeel te vinden. Personeelsfunctionarissen verwachten dat de concurrentie om de goede arbeidskrachten in hevigheid toeneemt. ...

lees meer

36. Kabinet: werken wordt aantrekkelijker voor WAO`ers

Persbericht ministerie SWZ, 25 april 2008

WAO'ers worden straks pas vijf jaar nadat ze weer aan de slag zijn, opnieuw beoordeeld op hun mogelijkheden om te werken (mate van arbeidsongeschiktheid). De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel. ...

lees meer

35. Re-integratie langdurig zieke naar ander werk weinig succesvol

Bron:  Nieuwsbericht Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 17 maart 2008

Voor de meeste langdurig zieke werknemers wordt actie ondernomen om ze weer aan het werk te helpen. Maar wanneer terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is, lukt het nog te weinig om ander passend werk binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever te vinden. ...

lees meer

Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding, werkfit maken, naar werk. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

 
recente updates