Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2020

Nieuwsbericht 415: Verandert de rol van werkgevers na de coronacrisis?

Bron: Intermediair.nl 4 mei 2020

Worden de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers na de coronacrisis anders? Jos Akkermans, hoofddocent duurzame loopbanen en organisatiegedrag, denkt van wel. ‘Ik hoop dat we in het midden uitkomen tussen de verzorgende taak die werkgevers vroeger hadden en het individuele van nu.’

In de Decode Recode Podcast, een Amerikaanse podcast over marketing, was Mark Cuban te gast. Hij is multimiljonair, eigenaar van een American Footballclub en lid van het Trump-panel om de economie weer op gang te brengen. Hij vertelde dat er na de coronacrisis meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij bedrijven. Zij moeten beter voor hun medewerkers zorgen, bij ziekte bijvoorbeeld. Nu is dat allemaal prima geregeld in Nederland, maar de vraag is: keren we terug naar de tijd van Philips, waarin een bedrijf hele wijken en sportclubs voor medewerkers optuigde?

Zouden werkgevers die wat vet op de botten hebben meer voor hun medewerkers gaan zorgen, of is die tijd echt voorbij? En andersom? Zullen meer mensen aan de slag gaan voor grote werkgevers of zoeken werkenden die zekerheid op een andere manier? Jos Akkermans, hoofddocent duurzame loopbanen en organisatiegedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam, deelt zijn voorspellingen.

Op welke manier denk je dat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers veranderen als gevolg van de coronacrisis?

‘Dat is lastig te voorspellen, maar je ziet dat mensen in tijden van crisis vaak zoeken naar zekerheid. Kenners zeiden vóór de crisis: we gaan allemaal toe naar de gig economy waarbij niemand in dienst is. Ik heb daar nooit zo in geloofd, want er zijn veel mensen die wél graag zekerheid hebben. Deze crisis zou best een ‘loopbaanshock’ teweeg kunnen brengen, die impact heeft op de arbeidsrelatie. Voor de meeste mensen zal deze shock negatief zijn, er staan wereldwijd 200 miljoen banen op de tocht, maar er zijn ook branches die juist booming zijn, zoals bedrijven die thuiswerkapps ontwikkelen of fitnessapparaten. Misschien kan zo’n shock er trouwens ook voor zorgen dat je straks werk vindt waar je nog meer op je plek zit. Dat je verplicht wordt te zoeken naar iets anders dat beter bij je past.’


Jos Akkermans

Hebben werknemers nu een voordeel boven zzp’ers?

‘Ik denk dat er een verschil is tussen de gedwongen en niet gedwongen zzp’ers, waarbij de laatste groep vaak wat hoger opgeleid is en bewuster met het ondernemerschap en een langeretermijnloopbaan bezig is. Deze zzp’ers zijn vaak wat beter in staat om zelf naar mogelijkheden te zoeken binnen hun netwerk, terwijl de gedwongen flexwerkers niet altijd weten wat ze moeten doen, omdat ze niet gewend zijn om met die tegenslagen om te gaan. Die polarisatie tussen mensen die doorkunnen en mensen die afhankelijk zijn van het werk dat ze deden in losse dienstverbanden, vind ik wel een risico.’

Een goed netwerk is essentieel.

‘Ja, we hebben veel onderzoek gedaan naar loopbaancompetenties en daar hoort ook een sterk netwerk bij. Belangrijke vaardigheden zijn onder andere doelen kunnen stellen, plannen, netwerken en weten wat je wilt en kunt. Dat soort competenties heeft een grote voorspellende factor voor loopbaansucces en inzetbaarheid. Het is flauw om te roepen dat mensen juist nu aan hun competenties moeten werken, maar het maakt mensen wel weerbaarder. En onder die competenties vallen ook zelfprofilering en netwerken.’

Dus misschien bepaalt niet het feit dat je een vaste baan hebt jouw positie op de arbeidsmarkt, maar gaat het om andere zaken, zoals je netwerk en kwaliteiten?

‘Zeker, en toevallig heb ik recent met twee Belgische collega’s een paper geschreven waarin we kritiek uiten op het feit dat we qua competenties altijd focussen op het individu: wat kun jij doen? Het gevaar is dat er een zogenaamd ‘Mattheuseffect’ ontstaat: dat de sterken sterker worden en de zwakken zwakker.’

Leg jij die verantwoordelijkheid dan bij werknemers én werkgevers?

‘Dat is een belangrijke vraag. Je ziet dat bedrijven steeds minder verzorgend zijn en je meer zelf moet doen als werknemer. Dat is natuurlijk ook zo, maar tegelijkertijd is het een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Je kunt veel zelf doen, maar het is naïef om altijd te zeggen: zoek het zelf maar uit. Er kan als individu van alles misgaan dat buiten je schuld ligt en daar hebben werkgevers een rol in. Ik vind het ook de taak van een werkgever om die competenties naar boven te halen en te stimuleren.’

Dan moet ik toch even denken aan het bedrijf Philips, dat een woning en een sportclub regelde vroeger. Die tijd zal waarschijnlijk niet terugkeren, maar er is nog wel degelijk een rol voor de werkgever?

‘Zeker, de personeelszakenfunctie is natuurlijk enorm veranderd. In het traditionele perspectief werkten mensen een leven lang bij een werkgever en was er een duidelijke return van de investment. Met de kortere dienstverbanden zie je bedrijven daarmee worstelen. Ik denk niet dat het verzorgende van bedrijven terugkomt, maar de neoliberale insteek van ‘we kunnen het zelf wel’ is ook geen oplossing. Het zit ook in de mentaliteit van mensen zelf trouwens; we moeten verder denken dan alleen maar succesvol zijn en ‘zo hoog en ver mogelijk’, maar meer aansturen op duurzaamheid van loopbanen; productief, gelukkig en gezond zijn op de lange termijn.’

Misschien dat er door de crisis weer een iets grotere rol komt voor bedrijven, maar die rol zal heel anders zijn dan vroeger?

‘Eerst had je dat verzorgende, daarna sloeg het door naar de andere kant en ik hoop en denk dat we in het midden uitkomen. Dat er een soort van coachende rol is voor bedrijven; meedenken over de loopbaan. En dat er ruimte is voor een inclusiever personeelsbeleid, waarbij je niet alleen investeert in die 10 procent van de high potentials, maar dat je iedereen binnen het bedrijf die ontwikkeling biedt zodat ze door zo’n crisis als deze kunnen komen.’

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2020)
Amersfoort
Nederland